Kerkdienst 21 april 2019

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp samen op het orgel
Trompetkwartet: Leerlingen van de Gemeentelijke Muziekschool Bloemendaal o.l.v. Gerda Postma.
De leerlingen zijn: Maarten Lagrand, Evert Ingwersen en Philip van der Kooij

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
kerk/Partners Pays Dogon
Informatie:

Pasen, in deze dienst belijdenis van het geloof en doop

Over de dienst:
De profeet is ziek. Hij die zoveel mensen heeft getroost, gescherpt en nieuwe hoop heeft gegeven ligt op zijn sterfbed. Hij is als die brandende Notre-Dame. Dat huis dat het verhaal bewaarde dat wij gaandeweg aan het vergeten zijn. De koning is in rep en roer. Hoe nu verder als er geen profeet meer is? Als niemand dat verhaal meer bewaart? Dat verhaal over bevrijding uit benauwdheid, over de kracht van kwetsbaarheid, en liefde sterk als de dood. Zonder profetie, zonder visie verwildert het volk, zo staat immers in de oude boeken te lezen.

De profeet wordt begraven. Net als Jezus. Net als elk mens. Afgelopen, zo lijkt het. Alleen verder. Vol onzekerheid. Want nu lijkt het allemaal van ons af te hangen. Niet te doen natuurlijk. Dat redden we niet, denken we.

Maar dan ineens wordt iemand aangeraakt. Zomaar. Bij toeval. Wat gedood was, wordt ineens weer springlevend. Vensters gaan open. Mindsets veranderen. Iemand voelt zich aangesproken. En nog iemand. En nog… Levens veranderen.Taal vernieuwt. Oude schatten worden opgedolven. Liederen worden aangeheven. Doorvertelde verhalen van lang geleden gaan weer spreken. Een nieuwe wind gaat er waaien. En wat vervlogen en verdord leek, krijgt nieuwe kracht en moed.

Dat is misschien wel Pasen. De opgestane Jezus opent de woorden van Mozes en oude profeten. En mensen staan op om het leven weer aan te gaan. Vol goede moed. Op Paaszondag maken vier mensen een plaatje bij dit verhaal. Ze willen dit verhaal beamen. Omdat ze aangeraakt zijn en er niet meer achter terug willen.

En ook het orgel zal, na maanden gezwegen te hebben, weer in volle glorie te horen zijn. En trompetten natuurlijk. Alles wat bij Pasen hoort. Het feest der feesten. Mis het niet.Kinderkring: Kinderprogramma Op weg naar Pasen 
Collecte zonder contant geld: u kunt nu tijdens onze diensten ook met uw smartphone geven aan de collectes via de GIVT-app. Lees meer
Na de dienst: verkoop van Fairtrade-artikelen

Nog meer vieren en bezinnen? Bekijk ons programma 40-dagentijd.