Kerkdienst 20 december 2020

Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Afscheidsdienst van predikant Juup van Werkhoven

U kunt deze dienst online kijken of luisteren.

Solisten: Ineke Dercksen, Agneta Markusse, Bram Coops en Peter Folstar
Viool: Pauli Paananen

Collecten:
De Ark/kerk
Informatie:

Live kijken of luisteren
U kunt deze dienst live online te luisteren of kijken. U doet dat via Radio Bloemendaal. Ook om te kijken. Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

Over de dienst:

Visite

De afgelopen week werd de vergelijking tussen kerk en theater gemaakt.
Er was veel boosheid. Als er geen mensen naar het theater of de concertzaal mogen dan ook niet naar de kerk.
De vergelijking gaat zeker op. Kerk en kunst horen bij elkaar.

Zondag kijken we naar het evangelieverhaal van Lucas als was het een kunstwerk.
Een schilderij, een muziekstuk. Lucas schildert met woorden. Hij begint zijn evangelie met vijf verhalen. Als je die verhalen achterelkaar leest zie je het voor je. Ze zijn zo beeldend.
Vijf schilderijen. Een altaarstuk met vijf panelen. In het midden een groot paneel en links en rechts twee kleinere panelen. Je zou verwachten dat Lucas op dat grote middenpaneel de geboorte van Jezus zou afbeelden. Maar nee centraal in die eerste vijf verhalen staat de ontmoeting van Maria en Elisabeth.
Visitatie heet dat verhaal. Visite, ontmoeting.
Het is spannend om dit verhaal te lezen in een tijd waarin we elkaar nu juist niet mogen ontmoeten. Maar het gemis maakt ook duidelijk hoe veel waarde we eraan hechten.

Je kunt die eerste verhalen van Lucas ook zien als de ouverture van een muziekstuk, waarin het thema van het hele werk al klinkt. Dat thema is: ‘Een nieuw begin’.
En wat is nu een mooier beeld voor een nieuw begin dan een kind?
Twee zwangere vrouwen die elkaar ontmoeten staan zondag centraal.

Wij hunkeren naar een nieuw begin.
Naar andere betere tijden.
Naar licht in de duisternis.
Dat licht daagt al in deze verhalen.

Welkom in deze on-line viering!

ds. Juup van Werkhoven-Romeijn