Kerkdienst 2 oktober 2022

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Klik op het boekicoon voor de liturgie

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Collecten:
Kerk en Israël/kerk
Informatie:


Over de dienst

Sinds september staat in een aantal diensten, verspreid over de zondagen tot november, de profeet Elia centraal. In tegenstelling tot andere profeten, zoals bijvoorbeeld Jesaja of Ezechiël, heeft hij niet een naar hem genoemd Bijbelboek. Elia speelt zijn rol in het boek Koningen en dat is veelzeggend. Naast een koning verschijnt in de Bijbel namelijk vaak een profeet die hem bij de les houdt van wat goed, menselijk en rechtvaardig is volgens de Torah. En in hoeverre zit Achab, de koning waar Elia mee te maken heeft, op dat spoor?

Aanstaande zondag 2 oktober horen we over een confrontatie tussen koning en profeet op het scherpst van de snede. ‘Hoe lang nog hinken jullie op twee gedachten?!’ roept Elia tegen het volk dat hij erbij geroepen heeft. Het antwoord in stilzwijgen is pijnlijk: het illustreert de vergetelheid van het volk over waar het vandaan komt: bevrijding uit slavernij, verlossing van goden en machten, heersers en heertjes. Dat doet er blijkbaar niet meer toe als welvaart vanzelfsprekend is.

Dan daagt de profeet de nieuwste adviseurs van de koning, de profeten van de Baal, uit voor een wedstrijd. Het lijkt alsof hij wil beslissen welke god ‘de beste’ is, maar het is vooral een ontmaskering. Het religieuze bedrijf van de Baalprofeten blijkt een luchtbel. Elia bespot de goden die zwijgen en niks doen. Daar tegenover staat de God die geen offers wil maar barmhartigheid. Geen godsdienst, maar dienst aan mensen.

In de Kinderkring
De kinderen gaan aan de hand van het verhaal over de uitdaging van de Baalprofeten door Elia aan de slag met het thema ‘ankers en luchtbellen, echt en nep.’ Een luchtbel ziet er mooi uit, maar je prikt er zo doorheen. Denk maar aan wat er gebeurt als je gaat bellenblazen: prachtige kleuren, maar voor je het weet spatten ze uiteen.

Vakantie
Van 03 tot en met 10 oktober is ds. Jessa van der Vaart met vakantie. Ds. Piet van Reenen zal in deze periode voor haar waarnemen.

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

COLLECTE ZONDER CONTANT GELD
U kunt tijdens onze diensten met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? Ook kunt u geven door middel van collectebonnen.