Kerkdienst 2 januari 2022

Voorganger: ds. Ineke Clement Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
M.M.v:

ONLINE DIENST
Klik voor de liturgie op het boekicoon

Collecten:
diaconie/kerk
Informatie:


Over de dienst

Eind jaren negentig was ik predikant in Vries (Drenthe) in een heel oud kerkje. Op een zondag na kerst, was ik vrij en zaten we zelf in de kerk. De grote kerstboom van wel drie meter hoog stond er nog die zondag.
Vlak voor de preek begon liep de dominee, ze was mijn voorgangster in Vries, naar de kerstboom. Ze pakte er een kerstbal af, beklom de oude hoge preekstoel, hield de kerstbal omhoog en páts…. liet hem zo van grote hoogte op de stenen vloer kapot vallen. Daarna werd het stil… je kon een speld horen vallen…

“Zo, nu is de Kerstromantiek voorbij”, zei ze of woorden van gelijke strekking. Als de dag van gisteren herinner ik me die kapotte kerstbal op de rode stenen vloer en dat ik nog even dacht: zou ze dat wel met de koster hebben overlegd?
Het was de zondag na kerst. De scherven van de kerstbal hoorden bij het Bijbelgedeelte van die zondag over “de kinderen van Bethlehem” (Matt 2: 13-18) De kinderen die door koning Herodes vermoord werden.

In het evangelie van vandaag, eerste zondag van Epifanie wordt volgens de klassieke orde het begin van Matteüs 2 gelezen over de drie wijzen of koningen. Zij gaan godzijdank niet terúg naar Herodes om te zeggen waar hij Jezus kon vinden… En toch wordt Jezus zijn hele leven bedreigd en heeft dit begin van het evangelie van Matteüs alles te maken met Golgotha aan het eind. Maar er is ook een verband tussen dit verhaal waarin mannen uit vreemde volken op bezoek komen en het slot van het evangelie met de opdracht: “ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen.”

ds. Ineke Clement

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.