Kerkdienst 2 augustus 2020

Voorganger: ds. Kick Bras Orgel:
Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
Aanvang:
10:00
M.M.v:

solisten: Bram Coops en Baukje Sibma

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 50 van tevoren aangemelde deelnemers. Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via
Radio Bloemendaal.

Collecten:
Noodhulp Coronaslachtoffersl/kerk
Informatie:

In het evangelie van Matteüs worden allerlei uitspraken van Jezus gebundeld tot vijf langere toespraken. Eén van die toespraken gaat over recht doen aan de minste van de mensen. Deze toespraak wordt zondag belicht vanuit de positieve psychologie. Dat is een stroming niet de nadruk legt op het behandelen van psychische kwalen, maar op het stimuleren van psychische krachten. Eén van die krachten is de kracht van gerechtigheid. Van hieruit benaderen we de lezingen uit Ezechiël 34 en Matteüs 25.

Ds. Kick Bras

 

Live kijken of luisteren
In verband met het coronavirus kan slechts een beperkte groep mensen deelnemen aan de kerkdienst. Opgeven hiervoor kan bij het kerkelijk bureau. Voor de anderen is het mogelijk om de dienst live online te luisteren of kijken.
U doet dat via Radio Bloemendaal. Ook om te kijken. Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal.
Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren. Luisteren kan ook met de app of door in Sonos naar Radio Bloemendaal te zoeken.