Kerkdienst 2 april 2023

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

PALMZONDAG

M.m.v. Franc Josquin – trompet

 

Livestream
Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

Voor de liturgie klikt u op het boekicoon hieronder

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
diaconie/kerk
Informatie:

met kinderprogramma op weg naar Pasen

2 april om 10.00-11.00 uur +optocht – Kinderkring Palmpasen
We gaan Palmpasenstokken maken met broodhaantje en versieringen en we horen het palmpasenverhaal. Na afloop lopen we met onze stok de korte optocht.
Om te weten hoeveel broodhaantjes we moeten bakken, stuur vóór 29 maart een mailtje met je naam en leeftijd naar bureau@kerkpleinbloemendaal.nl

OVER DE DIENST

Heb je ooit wel eens een koning in zijn hemd zien staan, of sterker nog: in zijn hemd zien dansen op straat? Dat kun je je moeilijk voorstellen. Als het al gebeurt zou het leiden tot een serieuze diagnose of het oordeel van grensoverschrijdend gedrag. En toch wordt in het Oude Testament zo’n verhaal verteld over de grote koning David. Dansend en in zijn hemd haalt hij de ark met de tien woorden Jeruzalem binnen. Hij is een ‘sjofele’ koning, zo staat er in het Hebreeuws: een koning die het niet hoog maar laag zoekt, bij zijn dienstjongens- en meiden.

Veel later vertelt Mattheus hoe Jezus ook op een merkwaardige manier de stad binnenkomt. Hij klimt niet op een paard, het vervoermiddel van soldaten en koningen, maar op een ezeltje, het rijdier van de armen. Zo doorbreekt hij het machtsvertoon waarmee het koningschap gepaard gaat. Zijn weg is die van zachtmoedigheid, kwetsbaarheid en vredelievendheid.

Tijdens de dienst maken de kinderen palmpaasstokken. Aan het eind van de dienst komen ze terug en gaan we zingend en in optocht achter ze aan in een rondje om de kerk. Wees welkom!