Kerkdienst 19 september 2021

Voorganger: ds Nico den Bok Orgel:
Kees Huges
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Er zijn 50 kerkgangers welkom in de kerkdiensten. U kunt zich aanmelden bij het bureau (bureau@kerkpleinbloemendaal.nl, tel: 023-524 19 13) tot donderdags 12 uur. U krijgt uiterlijk vrijdag bericht of er een plaats voor u is gereserveerd.

Voor liturgie:
klik op het boekicoon hieronder

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Inloophuis Kennemerland/kerk
Informatie:

Een opmaat tot de eredienst

In zijn bekende autobiografie vertelt kerkvader Augustinus over een eigenaardige ervaring. Jarenlang zoekt hij onrustig naar wie hij zelf is en hoe hij zich het beste kan ontplooien, in relaties en in een carrière. Maar het lijkt of hij zijn eigen ziel niet echt mee kan krijgen. Of zij een eigen wil heeft; of zij het werk is van een andere wil dan de zijne en hij daar in zichzelf tegenop botst. Hetzelfde ervaart hij in de natuur om hem heen. Ook de bomen en de vogels en de sterren roepen zwijgend, dat zij niet zichzelf gemaakt hebben. Niet alleen door wat hem werkelijk vervult, maar ook door schade en schande leert Augustinus rekening houden met de Schepper.

In onze cultuur hebben we het al langere tijd afgeleerd om natuur – ook onze eigen natuur – als schepping te zien. Met als gevolg dat wij, net als de jonge Augustinus, haar gebruiken met de rug naar God toe, vol onrust. De natuur in ons en om ons kreunt onder onze exploitatie, en laat tegelijk steeds feller haar tanden zien, in zinloos geweld en vereenzaming, in bosbranden en stortbuien. En God? Hij steekt zijn hand naar ons uit, Hij spreekt in Wijsheid en Profetie, maar met zijn andere hand blijft Hij trouw aan het werk dat Hij begon, Hij gaat door met scheppen. Hij laat de dingen die Hij maakt voor zich spreken, in de hoop dat wij horen en ons omkeren voor het te laat is.

Hierover gaat de dienst komende zondag, aan de hand van een scheppingspsalm en een appellerende tekst uit de Apocalyps.

ds Nico den Bok

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.