Kerkdienst 19 december 2021

Voorganger: ds. Tjitske de Vries-Meijer Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

ONLINE-DIENST

Klik op het boekicoon voor de liturgie

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Stichting urgente noden Haarlem/kerk
Informatie:

Over de dienst
Afgelopen zondag stond de Lofzang van Maria centraal.Vandaag, op de vierde zondag van Advent, lezen we in het Evangelie van Lucas weer een lofzang. Nu de lofzang van Zacharias, een prachtig lied naar aanleiding van de geboorte van Johannes, over de komst van Jezus. Twee lofzangen achter elkaar en dan moet het engelenkoor nog komen. In dit verhaal is de vreugde groot!
Daarnaast speelt de naam die het kind van Zacharias en Elisabeth zal krijgen een rol van belang. Over de naam van de pasgeborene moet Zacharias uitsluitsel geven.
Met het opschrijven van de naam ‘Johannes’ krijgt Zacharias zijn stem terug. Hij kan niet anders dan God loven, getuige de eerste regel van zijn ‘Benedictus’: ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israel’.ds. Tjitske de Vries- Meijer

 

Intro predikant:
Mijn naam is Tjitske de Vries – Meijer, MA.

Ik heb de status van proponent binnen de PKN.
Dat betekent dat ik wel afgestudeerd gemeentepredikant ben en geen eigen gemeente heb.
Op latere leeftijd ben ik aan de studie Theologie begonnen en in 2015 afgestudeerd als gemeentepredikant.
Ik heb een master ‘Contextual and Crosscultural Theologie’  afgerond aan de VU in 2011.
Vervolgens heb ik de deeltijd master gemeentepredikant afgerond aan de PThU in 2015.
Tijdens mijn studie ben ik blijven werken als docent anatomie & fysiologie in het MBO onderwijs, Zorg en Welzijn in Amsterdam West.
Na mijn afstuderen ben ik een aantal jaar een dag in de week werkzaam geweest als pastor voor ouderen in de gemeente Osdorp-Sloten.
Sinds mijn afstuderen ga ik regelmatig voor als gastpredikant in verschillende gemeentes.
Zo ook in de gemeente van de Dorpskerk van Bloemendaal op D.V 19 december.
Ik zie er naar uit in uw midden te zijn.

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.