Kerkdienst 18 november 2018

Voorganger: prof. dr. Bas de Gaay Fortman Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
UAF/kerk
Informatie:

Collecten: je kunt u ook met je smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? 

Over de dienst:
Op deze voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar gaat het om enerzijds de roeping voor onze medemensen het goede te doen en indien mogelijk met allen in vrede te leven en anderzijds de diepe wanhoop die toeslaat wanneer ongerechtigheden de boventoon voeren. 

In die spanning staat in de verkondiging een bijzondere tekst centraal, de kortste uit de hele Bijbel. In die twee woorden uit het evangelie zoeken we troost en bemoediging: Jezus weende.