Kerkdienst 18 april 2019

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
19:30
M.M.v:

De Cantorij o.l.v. Philien Schouten

Collecten:
kerk
Informatie:

witte donderdag

Op Witte Donderdag vieren we het Laatste Avondmaal aan een gedekte witte tafel.

Over de dienst: 
Vanavond schuiven we aan. Aan een lange witgedekte tafel om elkaar de matses en de wijn door te geven. Maaltijd van de uittocht in alle kwetsbaarheid. En aan die tafel een kort woord over wat ‘geloof’ is. Dat het niet van ons is. Maar dat het gaat over iemand die bewaart wat ik steeds weer vergeet. Zoals die Notre-Dame dat eeuwen deed en weer zal doen.

‘Geloof bij de gratie Gods’, noemde Miskotte dat.
Welkom om mee te doen.

Nog meer vieren en bezinnen? Bekijk ons programma 40-dagentijd