Kerkdienst 17 november 2019

Voorganger: ds. Ineke Clement Orgel:
Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
Aanvang:
10:00
Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Partners Pays-Dogon/kerk
Informatie:

Jozef is niet los verkrijgbaar

Als toetje van de Jozefcyclus het verhaal van de stervende Jakob die zijn twaalf zonen met naam en toenaam toespreekt en zegent.
Daarna horen we volgende week in het laatste hoofdstuk nog over Jakobs dood en begrafenis.
Zegenen heeft heel Genesis door een grote rol gespeeld. Van geslacht op geslacht;  van vaders en zonen en dat gaat maar door, tot het volk groter en groter wordt, zoals beloofd.
Waar zijn de vrouwen? Waar is Dina, enige dochter tussen de zonen? Waar zijn de moeders: Lea, Bilha, Zilpa en Rachel?
Ze worden niet genoemd bij de zegening door Jakob.
De verhalen zijn nu eenmaal vanuit een patriarchale setting opgeschreven. Daar helpt geen moedertje lief aan.
Als deze hindernis is genomen, kunnen we misschien oor krijgen voor de beweging van bevrijding waar de laatsten de eersten worden.
Een geschiedenis die door de Ene wordt doorgezet tot in het hier en nu:  “Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen”, onder broeders en dus ook onder zusters.
De zegening van het gezin van Jakob staat voor de wording van het volk Israël, die op haar beurt staat voor de wording van de mensheid.
In de woorden van de aartsvader vooraf aan de zegening wordt het hele verleden meegenomen, inclusief dat wat niet goed was.
Ook dat keert de Ene ten goede in de zegen. Met het oog op de toekomst.
Dat is de ‘blijde boodschap’ van deze morgen voor de hoorders van nu.

 Ds Ineke Clement

 

 

Live naar deze dienst kijken of luisteren? Ga vanaf 9.30 uur naar RB, luister via de app of zoek in Sonos naar Radio Bloemendaal.