Kerkdienst 17 juni 2018

Voorganger: prof. dr. Bas de Gaay Fortman Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Stichting Dogon/kerk
Informatie:

Kerkdienst 17 juni 2018

3e Zondag na Trinitatis

De lezingen van deze zondag gaan over Gods koninkrijk als een rijk van recht en gerechtigheid, vrede en vreugde. Met het beeld van een prachtige Cederboom en gelijkenissen over een zaaier, zaaien en het zaad verwoordt de Bijbel deze belofte. Maar wat betekent die als de werkelijkheid om ons heen ontmoedigt en benauwt? In woord en lied zoeken we naar antwoorden.