Kerkdienst 16 oktober 2022

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Klik op het boekicoon voor de liturgie

Collecten:
Ashraya/kerk
Informatie:

 

Over de dienst

Sinds september staat in een aantal diensten, verspreid over de zondagen tot november, de profeet Elia centraal. In tegenstelling tot andere profeten, zoals bijvoorbeeld Jesaja of Ezechiël, heeft hij niet een naar hem genoemd Bijbelboek. Elia speelt zijn rol in het boek Koningen en dat is veelzeggend. Naast een koning verschijnt in de Bijbel namelijk vaak een profeet die hem bij de les houdt van wat goed, menselijk en rechtvaardig is volgens de Torah. En in hoeverre zit Achab, de koning waar Elia mee te maken heeft, op dat spoor?

Aanstaande zondag 16 oktober treffen we Elia in de woestijn. Zijn confrontatie met de Baälprofeten is niet in goede aarde gevallen bij koningin Izebel: ze stuurt hem een doodsbedreiging. Wonderlijk dat de profeet vervolgens geen veilig heenkomen zoekt.
De woestijn is immers een doodsgebied, een ruimte die staat voor niet-leven, gemis van menselijk contact.

De reden horen we in zijn gebed: ‘Neem mijn ziel weg want ik ben niet beter dan mijn vaderen’. Elia wil niet meer leven. Hij lijkt te zijn vastgelopen in zijn eigen idealisme en fanatisme. Ineens zien we een heel andere figuur dan die strijdbare, harde, ongenaakbare profeet. Elia verschijnt in de woestijn als een kwetsbaar mens. Iemand zoals wij, terneergeslagen door teleurstelling, vastgelopen in idealen, fanatisme. En wat haalt je daar weer uit?

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

COLLECTE ZONDER CONTANT GELD
U kunt tijdens onze diensten met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? Ook kunt u geven door middel van collectebonnen.