Kerkdienst 16 mei 2021

Voorganger: ds. Ineke Clement Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Baukje Sibma en Annet Swarts

Er zijn weer 30 kerkgangers welkom in de kerkdiensten. U kunt zich aanmelden bij het bureau (bureau@kerkpleinbloemendaal.nl, tel: 023-524 19 13) tot donderdags 12 uur. U krijgt uiterlijk vrijdag bericht of er een plaats voor u is gereserveerd.

Houd u wel rekening met de maatregelen? Thuis handen wassen, bij de ingang handgel gebruiken, mondkapje op tijdens het lopen binnen en u krijgt een zitplaats toegewezen.

Collecten:
Voedselbank/kerk
Informatie:


Over de dienst

De stilte verwacht U

Deze titel geef ik de dienst van 16 mei, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ontleend aan Elia  die een Stem hoorde in de stilte, de eerste lezing deze zondagmorgen uit 1 Koningen 19. Maar met de stilte is ook de dubbelheid gegeven tussen een weldadige en benauwende stilte. De dubbelheid die we zowel vernemen bij middeleeuwse mystici als  misschien ook wel in deze coronatijd.

In deze dienst denken we verder na over  stilte.  Het is Wezenzondag: Jezus heeft de aarde verlaten en zendt een andere Trooster, horen we in Johannes 14, maar het duurt nog even, het is een stilte vóór de storm(wind) van de Geest.  Een andere naam voor deze zondag is Exaudi: hoor of verhoor. Dat is in de stilte van het gebed. En dan antwoord verwachten van de Enige, niet op stel en sprong, maar de stilte aandurven om weer terug te keren naar de bron van ons bestaan. Om te ervaren dat jouw adem Góds adem kan worden.

De stilte verwacht U, het komt van búiten, maar gaat niet buiten ons om. In het liedboek vond ik een tekst van Theresia van Avila (mystica uit de zestiende eeuw) die schrijft: “Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig, ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken, me niet te verwijderen van een zo hoge Gast”

Na de stilte bij Elia, klinkt de stem van deze ‘hoge Gast’: Elia, wat doe je hier? Keer terug en ga doen waartoe je geroepen bent.  Zo hangt de weg naar binnen samen met de weg naar buiten. Of, zoals Dorothee Sölle al zei: de heenreis in het leven kan niet zonder de terugreis en andersom.

ds. Ineke Clement

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.