Kerkdienst 16 december 2018

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Jasperina Verheij op blokfluit

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Stem in de Stad/kerk
Informatie:

Derde Advent

Extra informatie: 
KinderkringAdventsproject in de Kinderkring
Collecte zonder contant geld: u kunt nu ook met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? 
Verwarming: in de winter is het soms wat frisser in de kerk. Dat heeft een reden. Lees over de verwarming in de kerk
Kerstprogramma 2018. Lees meer
Adventshut
: ook iedere dag Advent vieren in de Adventshut bij Fleurie?


Over de dienst: 

… noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam…

Je naam is wie jij bent te midden van anderen. Je naam maakt je uniek. Wie wil er niet bij zijn naam gekend zijn? Een kind is pas echt geboren wanneer er een naam over hem of haar wordt uitgeroepen. En aan het eind van je leven klinkt bij je graf de naam die je ouders je ooit gaven. Je naam is wat er van je overblijft. Als mensen niet meer bij hun naam worden genoemd, dan gaat het mis. Dan is geen liefde meer mogelijk, geen erkenning. Vallen namen weg, dan storten we in de leegte en de sprakeloosheid, zei Eugen Rosenstock ooit. Mensen reduceren tot soorten is dan ook het begin van totale ontmenselijking. Het is ook deze dagen weer aan de orde van de dag. Asielzoekers, vluchtelingen, moslims, homo’s, joden. Maar ook: gele hesjes, bankiers, zwarten, witte mannen. Denken in identiteiten veralgemeniseert en wordt al snel kil en abstract.

Daarom ook eindigt het boekje Rut met namen. Er worden tal van mensen bij hun naam tot leven geroepen. Namen, ook van mensen die er niet meer zijn komen tot leven. Wie staat er in voor jouw naam? Voor wie jij bent en voor jouw toekomst? Wie zorgt ervoor dat jouw naam niet verloren gaat, maar bewaard blijft in liefde en goede trouw?

Dat nu een vreemdeling van buiten de bekende kring zorg draagt voor de naam die de toekomst opent voor hen die geen toekomst meer hadden, is het geheim van dit boekje. De naam die Rut, de Moabitische, voortbrengt is: Obed. Hij die dient, betekent die naam. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En daarmee bewijst zij ook vandaag aan ons een grote dienst.

We lezen het boekje Rut opnieuw als adventsverhaal. Bethlehem komt steeds dichterbij. Met fluitspel van Jasperina Verheij en dat ontroerende gedicht van Neeltje Maria Min.