Kerkdienst 15 november 2020

Voorganger: ds Wouter Klouwen Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Bram Coops en Peter Folstar

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 30 van tevoren aangemelde deelnemers. Draag bij binnenkomst een mondkapje. U mag die afzetten, wanneer u op uw plek bent.
Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Wilt u een dienst bijwonen? Kijk verderop.

Voor de liturgie:
Klik op het boekicoon hieronder

Collecten:
diaconie/kerk
Informatie:

Waar het over gaat in de dienst:

Als wijsheid beter is dan kracht, waarom vertrouwen wij dan toch meer op sterkte en macht dan op wijsheid? Omdat wij afgaan op wat voor ogen is, en niet bedacht zijn op de dingen Gods.
Prediker vertelt hierover een soort kleine gelijkenis, van een kleine stad die belegerd wordt door een almachtig koning; en in die stad woont een arme, kleine man. Waar is nu de wijsheid?

Ds. Wouter Klouwen

 

Als u deze dienst wilt bijwonen, meld u dan voor de donderdag voorafgaand aan de dienst aan bij het kerkelijk bureau via e-mail of telefoon: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 1913. Graag met opgave van het aantal personen en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Live kijken of luisteren
In verband met het coronavirus kan slechts een beperkte groep mensen deelnemen aan de kerkdienst. Opgeven hiervoor kan bij het kerkelijk bureau. Voor de anderen is het mogelijk om de dienst live online te luisteren of kijken. U doet dat via Radio Bloemendaal. Ook om te kijken. Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren. Luisteren kan ook met de app of door in Sonos naar Radio Bloemendaal te zoeken.