Kerkdienst 14 februari 2021

Voorganger: ds Jaap van de Meent Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Cello – Jeanny Beerkens
Viool – Jussi Paananen
Declameren liederen: Nicolien Smits en Bram Coops

 

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Collecten:
KIA-Noodhulp Ethiopië/kerk
Informatie:

 

Waar het over gaat:

Huidvraat
Zondag a.s. is de laatste zondag van Epifanie. De Paastijd kondigt zich aan (Marcus 3: 6). De verhalen die wij lezen gaan over een besmettelijke ziekte, waarvan niet is vast te stellen om welke ziekte het precies gaat, althans wat betreft het OT. De vertalers van de NBV hebben er dan ook een nieuw woord voor bedacht: huidvraat. In het NT wordt de ziekte in het Grieks ‘lepra’ genoemd. Desondanks blijven de vertalers van de NBV ook daar ‘huidvraat’ gebruiken, daarmee suggererend dat het om dezelfde aandoening zou gaan. Lepra of melaatsheid was aanvankelijk in het Midden-Oosten onbekend. De ziekte is door soldaten van Alexander de Grote meegenomen uit India. Overal waar mensen reizen worden ziekten overgebracht en ontstaan pandemieën. Zo was dat in de Bijbelse tijd en zo is het nu nog. Miljoenen mensen zijn er aan overleden, aan tyfus, pokken en de pest. En vandaag is het corona dat ons kwelt, besmettelijk en dodelijk. Het verhaal over Naaman (2 Koningen 5: 1-19a) is een mooie illustratie van de ziekte en door Marcus wordt verteld hoe Jezus ermee omging (Marcus 1: 40-45).

 

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl