Kerkdienst 14 april 2019

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Obada Zabadina op de cello en Maurice van Gerwen op de vleugel.
Het Haerlems Palm Koper Ensemble begeleidt de palmpasen-optocht door het dorp naar De Rijp.

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
kerk/stichting Bon Timoun
Informatie:

Palmpasen

Over de dienst:
Waarom hechten wij toch zo aan ons vaak gekooide leven? Een leven dat zich laat dicteren door onze agenda en door tal van conventies. Blijkbaar is een ‘slavenbestaan’ ons meer vertrouwd dan werkelijke vrijheid. Hoe begrijpelijk. Vrijheid betekent immers onzekerheid, zelf moeten nadenken, openstaan voor het onbekende en het vreemde. Een gekooid vogeltje dat vrijgelaten wordt, zoekt vaak zijn kooitje weer op. Omdat hij geen raad met al die vrijheid.

Zondag lezen we uit het aloude Profetenboek Koningen over de leerlingen van Elisa. Ze krijgen het benauwd van zijn bevrijdende boodschap en willen terug naar slavenland. Ze zijn als vogeltjes die terugverlangen naar hun kooitjes. En het troostende is dat Elisa meegaat als ze hem vragen. Hij laat ze niet alleen op hun doodlopende weg. Zijn leerlingen willen een veilig en heilig huisje bouwen aan de Jordaan. Maar hun plan valt letterlijk in het water. Ze moeten opnieuw hun roeping ontdekken. Leren dat een mens niet bedoeld is voor de slavernij maar voor de ruimte van bevrijding. Om optimaal mens te kunnen worden.

Jezus op een ezel is wel het beste plaatje dat je kan schieten bij dit wonderlijke verhaal. Hij komt wenend Jeruzalem binnen. De stad van bevrijding blijkt een door onmenselijke machten gevangen plaats te zijn. Hij breekt met zijn leven die kooi open en wordt daarmee een ankerpunt voor waarachtig, bevrijd leven.

Met een kwinkslag laten de kinderen zien hoe vrolijk makend dit ernstige verhaal is. Ze gaan ons voor met Palmstokken in de hand. Om het alternatieve verhaal van ‘geloof, hoop en liefde’ te vieren.

Voor wie snakt naar wat bezinning!

Kinderkring: We hebben Palmpasenstokken gemaakt en gaan na de dienst in optocht naar ouderencentrum De Rijp waar we bloemen uitdelen. Ook palmpasenstokken maken? Lees meer over het kinderprogramma Op weg naar Pasen
Nog meer vieren en bezinnen? Bekijk ons programma 40-dagentijd

Collecte zonder contant geld: u kunt nu tijdens onze diensten ook met uw smartphone geven aan de collectes via de GIVT-app. Lees meer
Verwarming: het is soms wat frisser in de kerk. Dat heeft een reden. Lees over de verwarming in de kerk
Na de dienst: verkoop van Fairtrade-artikelen