Kerkdienst 13 september 2020

Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Bram Coops en Nicolien Smits
Fagot: Wim Lagrand
Dwarsfluit: Ellen Steinmann – Richter
Hobo: Elles de Koning

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 50 van tevoren aangemelde deelnemers. Aanmelden kan tot donderdag 12.00 uur via het kerkelijk bureau: 023 -524 1913. Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Voor liturgie:
Klik op het boekicoon hieronder

Collecten:
Artsen zonder Grenzen/kerk
Informatie:

Over de Gemeentezondag
Het is inmiddels traditie geworden om op de tweede zondag van september een gemeentezondag te organiseren met een feestelijke kerkdienst en een lunch in de kerktuin. Helaas kan er door het coronavirus geen lunch plaatsvinden maar de dienst met veel muziek kan, in aangepaste vorm zoals we die nu gewend zijn, wel door gaan.

  • Tijdens de dienst zal onze tijdelijk predikant, ds. Jaap van de Meent worden voorgesteld.
  • Jan Willem van der Straten, geestelijk verzorger in De Rijp en Overspaarne zal zending ontvangen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland en plaatselijk dus vanuit onze gemeente. Met deze zending kan hij lid worden van de vereniging voor geestelijk verzorgers.
  • Carolien Oosterhof-Ockeloen, aftredend diaken, zal herbevestigd worden als ouderling-eredienst. Omdat er nog gesprekken plaatsvinden over de vacatures binnen de kerkenraad is er geen bevestiging van nieuwe ambtsdragers.

Na de dienst van 13 september kunt u, op afstand, kennismaken met ds. Van de Meent.

Dienst bijwonen
Als u deze dienst wilt bijwonen, meld u dan voor donderdag 10 september aan bij het kerkelijk bureau via e-mail of telefoon: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 1913. Graag met opgave van het aantal personen en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Live kijken of luisteren
In verband met het coronavirus kan slechts een beperkte groep mensen deelnemen aan de kerkdienst. Opgeven hiervoor kan bij het kerkelijk bureau. Voor de anderen is het mogelijk om de dienst live online te luisteren of kijken. U doet dat via Radio Bloemendaal. Ook om te kijken. Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren. Luisteren kan ook met de app of door in Sonos naar Radio Bloemendaal te zoeken.

INHOUDELIJK OVER DE DIENST

Een huis voor God?

Als David koning is geworden, neemt hij zijn intrek in een paleis in Jeruzalem. David roept de profeet Natan. “Kijk nu toch!” zegt hij, “ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van het verbond met God in een tent staat.” Wat vind je daar nu van Natan? Dat klopt toch niet? “Doe wat uw hart u ingeeft”, antwoordt Natan, “de HEER staat u immers terzijde.” Maar God laat via de profeet Natan aan David weten dat Hij geen huis nodig heeft. “Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Als ik een huis had gewild dan had ik er wel om gevraagd.” (2 Samuel 7).

Een huis voor God? In het centrum van Leiden aan de Haarlemmer (!) straat staat de Hartebrugkerk. In de volksmond heet die kerk ook wel de Koelie kerk, naar de Latijnse tekst die op de gevel staat: “Hic Domus Dei est et Porta Coeli”: dit is het huis van God en de poort van de hemel.

Is de kerk het huis van God? Is ons kerkgebouw, hoe mooi ook, het huis van God?

Aanstaande zondag is het gemeentezondag. We staan stil bij de vraag hoe wij als gemeente een huis van God kunnen zijn. Een huis waar God wil wonen, waar God aanwezig is.

Een bijzondere viering waarin we Carolien Oosterhof herbevestigen als ambtsdrager, onze tijdelijke predikant Jaap van de Meent welkom heten en Jan Willem van der Straten als geestelijk verzorger in De Rijp verbinden aan onze gemeente.

Welkom zowel fysiek als online!

Ds. Juup van Werkhoven-Romeijn