Kerkdienst 12 september 2021

Voorganger: ds Jaap van de Meent Orgel:
Agnes van Bekkum en Jorine Savonije (dwarsfluit)
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Dit is onze gemeentezondag. Bij uitzondering zijn er 80 kerkgangers, inclusief medewerkers, welkom in deze kerkdienst. U kunt zich helaas niet meer aanmelden. Alle plaatsen zijn al uitgedeeld.

Voor liturgie:
Klik op het boekicoon hieronder

Voor meekijken:
Klik op het filmklappericoon hieronder

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Collecten:
Stichting de Tweede Mijl/kerk
Informatie:

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

Over de dienst:
Na oproepen van wetenschappers en jongeren zeggen nu ook medici dat de verandering van het klimaat de grootste bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Maar liefst 230 hoofdredacteuren van medische tijdschriften willen deze boodschap meegeven aan hun regeringen. Dit voorafgaand aan  de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties later deze maand, waarin het klimaat een centraal thema vormt. De tijd tikt door. Is er nog wel tijd voor ‘omkeer’, voor een radicale verandering ten goede? En kan het gebed daaraan bijdragen? We focussen deze zondag op het gebed dat Jezus ons heeft geleerd, het ‘Onze Vader’. Biedt dit gebed wat het belooft? We lezen 1 Kronieken 29: 10-11 en Matteüs 6: 1-14. Het is gemeentezondag. We nemen afscheid van leden van het College van Kerkrentmeesters en begroeten een drietal ambtsdragers en een tweetal taakdragers. En uiteraard hopen we op mooi weer, zodat we elkaar in de kerktuin kunnen ontmoeten, de kerkrentmeesters kunnen bedanken en de nieuwe ambts- en taakdragers kunnen begroeten.

ds. Jaap van de Meent