Kerkdienst 12 mei 2019

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Ben van den Burg en Anneke Huson op Hobo
Elles de Koning op Althobo
Wim Lagrand op Fagot

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
kerk/UAF
Informatie:

na de dienst verkoop van Fairtrade-artikelen

 

Over de dienst

Hoe doorbreek je zwart-wit denken? Ons samenleven lijkt er zo langzamerhand steeds meer door te worden bepaald. Met als gevolg dat de tegenstellingen tussen mensen vaak onnodig worden vergroot. Ook ons individuele leven kan zomaar geheel verlamd raken door een vorm van eendimensionaliteit. Dat je nog maar één richting kunt uitkijken en de ontvankelijkheid kwijtraakt voor andere perspectieven. Hoe doorbreek je dat?

In het profetenboek Koningen wordt de eendimensionaliteit van denken en leven telkens doorbroken door de profeet. Als iedereen naar rechts kijkt, laat hij je naar links kijken. Als iedereen is geobsedeerd door de overvloed, maakt hij je attent op die ene onbekende vrouw die aan het eind van haar latijn is. Steeds weer dat andere perspectief. Om ons ervan te doordringen dat het misschien ook wel anders kan.

Aanstaande zondag wordt het knechtje van de profeet wakker in een nachtmerrie. Hij en de profeet blijken te zijn omsingeld door het leger van de grootste vijand. Een niet te overwinnen kwaad ontneemt hem de adem. Het is als een verpletterende crisis die zomaar je leven lam kan leggen. Hij raakt in paniek. Maar dan worden hem de ogen geopend voor iets anders. Voor de kracht van liefde. Sterker dan welke vijand ook.

En het loopt er uiteindelijk op uit dat ze samen met dat hele grote leger vijanden aan tafel gaan om de maaltijd te vieren.

Voor wie smacht naar andere perspectieven.