Kerkdienst 11 april 2021

Voorganger: ds. Kick Bras Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Ineke Dercksen en Peter Folstar

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Collecten:
diaconie/kerk
Informatie:


Thema van de dienst

Gezanten van de vreugde, zo proberen we aan te geven wat het Woord van God ons vandaag wil zeggen. Wij mogen gezanten van de vreugde zijn. De Franse schrijver Paul Claudel heeft eens gezegd: ‘Vreugde is het eerste en het laatste woord van het Evangelie. Vreugde en waarheid zijn hetzelfde. En waar de meeste vreugde is, daar is ook de meeste waarheid’. Als je hem zo hoort. zou je zo zeggen dat de kerken plaatsen van grote vreugde zouden moeten zijn. Want elke zondag is het Pasen in de kerk. Elke zondag vieren we, om met de apostel Petrus te spreken, dat God ons door de opstanding van Jezus opnieuw geboren deed worden.

ds. Kick Bras

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.