Kerkdienst 10 oktober 2021

Voorganger: ds Jaap van de Meent Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Klik op het boekicoon voor de liturgie

Kinderkring:
voor alle kinderen vanaf 4 jaar
Collecten:
De Sluis/Kerk
Informatie:

Waar het over gaat…

Licht voor de wereld

Eind september jl. werd Soekot of Loofhuttenfeest gevierd, waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten onder bescherming van God veertig jaar lang door de woestijn trokken, op weg naar het beloofde land. Het feest duurde zeven dagen. In de tijd van Jezus vond het feest in de tempel in Jeruzalem plaats. Men verbleef dan in loofhutten en ’s avonds werden er vuren ontstoken, die de hele nacht de tempel verlichtten. Het licht was zichtbaar in heel de stad en herinnerde aan de vuurzuil die ’s nachts het volk in de woestijn de weg wees (Exodus 13: 17-22). Op de achtste dag vond de afronding plaats. Die dag was Jezus in de vrouwenvoorhof van de tempel, de plaats waar de vuren brandden.
Daar sprak Hij over zichzelf als ‘het Licht voor de wereld’ (Johannes 8: 12-20). Bij dit alles staan we deze zondag stil. In de dienst vindt de bevestiging plaats van de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en zal een pastoraal medewerker aan de gemeente worden voorgesteld. Ook zal de doop worden bediend aan Milou Elfers, dochter van Martijn en Petra en zusje van Bo.

ds. Jaap van de Meent

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.