Kerkdienst 10 januari 2021

Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Nicolien Smits en Frank Cornet

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Collecten:
Voedselbank/kerk
Informatie:


Waar het over gaat in de dienst van 10 januari a.s.

Een nieuw begin

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug.

Jesaja 55, 10-11

Woorden doen ertoe. Gods woorden keren niet vruchteloos terug. Maar ook onze woorden zijn niet zonder effect. Het doet ertoe wat we zeggen en hóe we het zeggen. Joe Biden zei op die roemruchte woensdagavond: woorden van een president doen ertoe. De woorden bewerken iets.

Zondag lezen we de prachtige poëtische en profetische woorden van Jesaja gesproken tot de ballingen in Babel. Die woorden klinken over de eeuwen heen ook tot ons, ook wij voelen ons gevangen, als ballingen. Hierheen, hier is water roept Jesaja. Water dat je dorst lest, woorden die verwijzen naar de bronnen van ons bestaan.

Ook in de lezing uit het evangelie gaat het over water en over de bron waaruit wij leven. Op deze tweede zondag van Epifanie viert de kerk vanouds het feest van de doop van de Heer. Het feest van een altijd nieuw begin. Een nieuw begin betekent ook dat je iets achter laat. Wat laten wij achter ons?

Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering,
van een eeuwig heimwee dromen,
van een altijd nieuw begin

(Hanna Lam).

Welkom in deze on-line viering!
Juup van Werkhoven-Romeijn