Kerkdienst 10 april 2022

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Trompet: Franc Josquin

Klik op het boekicoon voor de liturgie

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Buurtgezinnen Bloemendaal/kerk
Informatie:


Over de dienst

Palmpasen

Uit de hele wereld kwamen afgelopen week geschokte reacties op de gewelddadige beelden uit Boetsja. We zagen de lichamen van gedode burgers op straat, sommige geboeid met de handen op de rug, anderen zijwaarts liggen op de grond, nog zittend op de fiets met boodschappentassen naast zich. Het is moeilijk voorstelbaar dat de Russische president zich nog kan laten toejuichen door een mensenmassa terwijl hij vertelt over zijn ‘bevrijdingsmissie’ in Oekraine.

Tegen die achtergrond horen wij zondag het verhaal van Palmpasen. Ook daarin lijkt aanvankelijk een soort politieke manifestatie te worden georganiseerd. Als de bewoners van Jeruzalem er lucht van krijgen dat Jezus Jeruzalem binnenkomt, maken ze er een triomftocht van. Ze wuiven met palmtakken en begroeten hem met liedjes die gezongen werden bij de intocht van een koning. Het is alsof ze verwachten een nieuwe leider binnen te halen, een sterke man.

Aanvankelijk lijkt het alsof Jezus zich dat laat welgevallen, totdat hij iets merkwaardigs doet dat de hele manifestatie in een ander licht zet. Hij vindt een ezeltje en gaat erop zitten. Zo rijdt hij Jeruzalem binnen: op het rijdier van de armen – niet op een paard, het vervoermiddel van soldaten en koningen in tijden van oorlog. Daarmee doorbreekt hij het machtsvertoon waarmee het koningschap gepaard gaat. Jezus laat zien dat zijn weg die van zachtmoedigheid, kwetsbaarheid en vredelievendheid is. Zijn koningschap is van een andere wereld. Onze wereld snakt ernaar.

 

PALMPASEN
We hebben Palmpasenstokken gemaakt en maken na de dienst een korte optocht met muziek!
Wil jij ook een Palmpasenstok maken? Lees meer over het kinderprogramma Op weg naar Pasen.

Nog meer vieren en bezinnen? Bekijk ons programma 40-dagentijd

Collecte zonder contant geld: u kunt tijdens onze diensten met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? 
Verwarming: het is soms wat frisser in de kerk. Dat heeft een reden. Lees over de verwarming in de kerk

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.