Kerkdienst 1 november 2020

Voorganger: ds Jeannet van Doorn Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Agneta Markusse en Annet Swarts

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 30 van tevoren aangemelde deelnemers. Draag bij binnenkomst een mondkapje. U mag die afzetten, wanneer u op uw plek bent.
Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Wilt u een dienst bijwonen? Kijk verderop.

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
KIA-Papua vrouwen en kerk/kerk
Informatie:

Over de dienst:

De tijd waarin de discipelen leefden was geen pretje. Het was benauwend, bedreigend en de sfeer in de maatschappij was gespannen.
Een andere tijd, dat was waar ze naar verlangden. Best een herkenbaar verlangen voor ons in deze tijd. Want wat zou het heerlijk zijn, een andere tijd, een tijd zonder Covid-19.
Een andere tijd, zonder de strijd tegen dat irritante virus, daar verlangen we allemaal naar. Jezus praatte vaak over een andere tijd. Het koninkrijk van God, noemde hij die tijd ook wel.
In zijn woorden leek door te klinken dat die tijd spoedig zou aanbreken. De discipelen wachten er vol verlangen op. Maar wachten op iets waarvan je niet precies weet wanneer het zal plaatsvinden dat kan knap lastig zijn. Dat merken we ook vandaag.
De discipelen willen weten waar ze aan toe zijn. Hoe lang moeten ze nog wachten, tot het aanbreken van die andere tijd? Die vraag stellen ze Jezus. En Het antwoord dat Jezus op deze vraagt geeft, is verrassend te noemen. Want daarin klinkt geen exact moment door, maar een soort advies. Om er juist in het hier en nu iets van te maken. En dat advies is misschien wel juist wat we vandaag ook nodig hebben.

Ds. Jeannet van Doorn

Dienst bijwonen
Als u deze dienst wilt bijwonen, meld u dan voor de donderdag voorafgaand aan de dienst aan bij het kerkelijk bureau via e-mail of telefoon: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 1913. Graag met opgave van het aantal personen en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Live kijken of luisteren
In verband met het coronavirus kan slechts een beperkte groep mensen deelnemen aan de kerkdienst. Opgeven hiervoor kan bij het kerkelijk bureau. Voor de anderen is het mogelijk om de dienst live online te luisteren of kijken. U doet dat via Radio Bloemendaal. Ook om te kijken. Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren. Luisteren kan ook met de app of door in Sonos naar Radio Bloemendaal te zoeken.