Kerkdienst 1 juli 2018

Voorganger: ds. Tjitske de Vries-Meijer Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Arnold Grootegoed, orgel en vleugel

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Hospice Haarlem/kerk
Informatie:
Thema van de verkondiging is Sara’s lach. Naar aanleiding van het verhaal uit Genesis over Sara, de vrouw van Abraham die kinderloos blijft. Aartsmoeder Sara krijgt te horen dat ze ondanks haar hoge leeftijd, toch nog een kind zal krijgen … en dan lacht ze.
Het gaat over de opvolging van generaties door de eeuwen heen. Is een nieuwe generatie altijd vanzelfsprekend? In dit verhaal is het alsof er wordt gezegd: een nieuwe generatie komt nooit vanzelf. Daar schuilt iets in van het wonderlijke van het leven.
Schriftlezingen:
  • Genesis 18: 1-15
  • Handelingen 17: 22-28a