Kerkdiensten

 

 

 

Kerkdienst zondag 28 januari 2018

Om 10.00 uur

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort

dienst van schrift en tafel

Organist: Agnes van Bekkum
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten: Rodedraadproject Arkgemeenschap/diaconie

Voor de dienst: inzameling van artikelen voor de Voedselbank

Kerkdienst zondag 4 februari 2018

Om 10.00 uur

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort

Organist: Agnes van Bekkum
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten: KIA-werelddiaconaat Ghana/kerk

Kerkdienst zondag 11 februari 2018

Om 10.00 uur

Voorganger: ds. Ruben van Zwieten

Organist: Dirk Out
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten: Artsen zonder Grenzen/diaconie

Na de dienst: verkoop van Fairtrade-artikelen

Vesper woensdag 14 februari 2018

Om 19.30 uur

Vesper in de 40dagentijd

Kerkdienst zondag 18 februari 2018

Om 10.00 uur

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort

Organist: Agnes van Bekkum
Tienerkapel
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten: KIA-40dagentijd/kerk