Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Kinderkring: Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool Crèche: Crèche voor kinderen van 0-4 jaar Collecten: KIA-werelddiaconaat Kinderen in de Knel/diaconie