Kerkdienst 24 januari 2021

Voorganger: ds. John Vrijhof Orgel: Agnes van Bekkum M.M.v:

Viool: Jussi Paananen
Declamatie van de liederen door Agneta Markusse en Baukje Sibma


LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Collecten: PKN-Missionair werk/kerk Aanvang: 10:00

Kerkdienst 7 februari 2021

Voorganger: ds Jan Rinzema Orgel: Agnes van Bekkum M.M.v:

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Kinderkring: Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool Crèche: Crèche voor kinderen van 0-4 jaar Collecten: diaconie/kerk Aanvang: 10:00

Voorganger: ds. Klaas Goverts Orgel: Agnes van Bekkum M.M.v:

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 30 van tevoren aangemelde deelnemers. Draag bij binnenkomst een mondkapje. U mag die afzetten, wanneer u op uw plek bent.
Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Wilt u een dienst bijwonen? Kijk verderop.

Kinderkring: Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool Crèche: Crèche voor kinderen van 0-4 jaar Collecten: KIA-Binnenlands diaconaat/kerk Aanvang: 10:00

Voorganger: ds. Hilde Honderd Orgel: Agnes van Bekkum M.M.v:

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 30 van tevoren aangemelde deelnemers. Draag bij binnenkomst een mondkapje. U mag die afzetten, wanneer u op uw plek bent.
Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Wilt u een dienst bijwonen? Kijk verderop.

Collecten: Vluchtelingenwerk Nederland/kerk Aanvang: 10:00

Voorganger: ds Rob Visser Orgel: Agnes van Bekkum M.M.v:

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 30 van tevoren aangemelde deelnemers. Draag bij binnenkomst een mondkapje. U mag die afzetten, wanneer u op uw plek bent.
Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Wilt u een dienst bijwonen? Kijk verderop.

Collecten: Rudolphstichting/kerk Aanvang: 10:00

Voorganger: ds Jaap van de Meent Orgel: Agnes van Bekkum M.M.v:

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 30 van tevoren aangemelde deelnemers. Draag bij binnenkomst een mondkapje. U mag die afzetten, wanneer u op uw plek bent.
Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Wilt u een dienst bijwonen? Kijk verderop.

Collecten: Dorcas/kerk Aanvang: 10:00