OP WEG NAAR PASEN

Na carnaval – op ‘Aswoensdag’ 2 maart, begint de 40-dagen-tijd. Dat zijn de weken die we aftellen naar het feest van Pasen toe. In de kerk zien we dit als een tijd van bezinning. En dit jaar is het extra bijzonder, want eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten!

We beginnen dit keer al op de zondag voor de 40-dagentijd: op zondag 27 februari, 6, 13, 20, 27 maart en 10 april (Palmpasen) gaan we aan de slag met dezelfde bijbelse verhalen die de grote mensen ook horen tijdens de dienst. Wie is toch die Jezus?  In de bijbel worden hem wel 7 verschillende namen gegeven. Het is bijna een soort puzzel waar we iedere week een puzzelstukje van kunnen aanleggen door een nieuw verhaal te lezen. Spelenderwijs maken we de vergelijking met ons leven in het hier en nu. We zullen iedere zondag laten zien hoe we dat hebben gedaan.

De kinderkring is voor alle kinderen van de basisschool. Op 10 april is het weer Palmpasen en gaan we in optocht met onze palmpasenstokken. Op zaterdag 9 april gaan we de stokken vast versieren.