4-8 en 8-12 jarigen                                                                  Tijdens de Kinderkring gaan kinderen van 4 t/m 12 jaar op zondagochtend in twee leeftijdsgroepen aan de slag aan de hand van een Bijbelverhaal in begrijpelijke taal of een eigentijdse versie daarvan. Met de thema's gaan we verder met een gesprek, een spel of knutselen. De kinderen herkennen in de verhalen vaak gebeurtenissen die ze zelf hebben meegemaakt. Zo ontdekken ze stap voor stap het leven en groeien ze op tot fijne en bewuster levende medemensen. Rondom Kerst en Pasen zijn er speciale projecten tijdens de kerkdiensten en daarbuiten.