Jong & oud dienst

Muziek – Vertelling – Verdieping
Na het succes van vorig jaar houden we dit jaar twéé Jong & Ouddiensten. Iedereen doet mee: de tieners, de volwassenen in de kerk, de predikant en singer-songwriter Raoul Michel. Samen vieren en overdenken we een verhaal rondom een bepaalde bijbelfiguur. Met muziek, vertelling en verdieping. Tijdens de verdieping kunnen de kinderen  van groep 1 t/m 4 even gaan spelen in aparte ruimte om de tijd te breken.

 

Op zondag 4 februari en 30 juni