Wintermaaltijd

Laten we samen stamppot eten! Zo leren we elkaar (beter) kennen, hebben meer onderling contact en... het is gezellig. Een maaltijd waarbij iedereen, van jong tot oud, welkom is. Eet smakelijk! Informatie:  Dinsdag 13 februari vanaf 12.00 uur Locatie: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 1 Wilt u deelnemen?  Geef u vóór 3 februari op bij het kerkelijk bureau ' (023) 524 19 13. De kosten zijn € 5,00 per persoon. Als u vervoer nodig heeft, wilt u dat daar dan ook melden? Janny de Groot en Tjitske Kuijken