Voedselbank Haarlem en omstreken

Zoals u waarschijnlijk bekend is, verstrekt de Voedselbank (www.voedselbankhaarlem.nl) gratis voedselpakketten aan mensen die onder de armoedegrens terecht zijn gekomen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag men, na aftrek van de vaste lasten voor kleding en voeding, niet meer geld beschikbaar hebben boven een bepaalde grens, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Hierop wordt streng toezicht gehouden, onder andere via Stem in de Stad.

Momenteel maken ca. 270 gezinnen met ca. 630 gezinsleden, waarvan 260 kinderen, er gebruik van. De verwachting is dat deze aantallen nog sterk zullen stijgen.

De voedselbank ontvangt veel verse producten van grossiers en supermarkten. Andere langer houdbare artikelen worden onder andere ingezameld tijdens acties bij scholen, sportverenigingen en kerken.


Wij vinden het belangrijk dat ook onze kerk het werk van de Voedselbank ondersteunt door maandelijks een inzameling te houden. Wij hopen dat u dat ook een goed idee vindt en dat u wilt meewerken.

Met enthousiaste instemming en onder auspiciën van de diaconie willen wij op zondag 27 januari de eerste inzameling houden. Wij vragen u houdbare artikelen ‘s morgens mee te nemen naar de kerkdienst en die bij de ingang aan ons af te geven.

Er is vooral behoefte aan: pasta of rijst, pastasauzen, suiker, groente in blik of pot, fruit in blik of pot, soep, vruchtensap, tandpasta, zeep, wasmiddelen.

Wij zorgen er dan voor dat die ’s maandags bij de Voedselbank worden afgeleverd. Wij verzoeken u dringend geen producten in aangebroken verpakking mee te nemen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn artikelen mee te nemen dan kunt u natuurlijk ook een gift in de betreffende collectebus doen. 

Jan de Bruin, 524 13 51
Anne en Richard Moore, 539 25 92
Pim Ockeloen, 527 64 13
Marianne van Riessen, 527 44 92