Wij helpen de voedselbank, helpt u mee?

Zoals u waarschijnlijk bekend is, verstrekt de Voedselbank (www.voedselbankhaarlem.nl) gratis voedselpakketten aan mensen die onder de armoedegrens terecht zijn gekomen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag men, na aftrek van de vaste lasten voor kleding en voeding, niet meer geld beschikbaar hebben boven een bepaalde grens, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Hierop wordt streng toezicht gehouden, onder andere via Stem in de Stad.

Oog voor voedsel, hart voor mensen

De voedselbank ontvangt veel verse producten van grossiers en supermarkten. Andere langer houdbare artikelen worden onder andere ingezameld tijdens acties bij scholen, sportverenigingen en kerken.

Wij vinden het belangrijk dat ook onze kerk het werk van de Voedselbank ondersteunt door maandelijks een inzameling te houden. Helpt u ons mee?  U kunt houdbare artikelen ’s morgens meenemen naar de kerkdienst en die bij de ingang in de gele kratten doen.

Er is vooral behoefte aan: pasta of rijst, pastasauzen, suiker, groente in blik of pot, fruit in blik of pot, soep, vruchtensap, tandpasta, zeep, wasmiddelen. Wij zorgen er dan voor dat die ’s maandags bij de Voedselbank worden afgeleverd. Wij verzoeken u dringend geen producten in aangebroken verpakking mee te nemen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn artikelen mee te nemen dan kunt u natuurlijk ook een gift in het voedselbankcollectebusje doen.

Anne en Richard Moore, 023 539 25 92