Vespers in de Veertigdagentijd

Vespers in de veertigdagentijd

Twee jaar geleden hadden we er drie gehad. En toen was het 12 maart. En het land ging op slot. Dat was het abrupte einde van de vespers in de veertigdagentijd in 2020. In 2021 was alles zo onduidelijk, dat we besloten ons te concentreren op de zondagse eredienst. Maar dit jaar wilden we deze zo waardevolle traditie toch weer oppakken: een tijd van inkeer en bezinning in de opgang naar Pasen. Een half uurtje van goede woorden, stilte en muziek in de Dorpskerk op de woensdagen in de 40-dagentijd.

Programma
De eerste vesper wordt verzorgd door onze predikant, ds. Jessa van der Vaart, en de laatste door Anouk Helmich, samen met een aantal bewoners van de Ark-gemeenschap. De andere vespers worden ingevuld door elke keer een koppel van gemeenteleden. We verheugen ons zeer dit jaar weer met elkaar te kunnen vieren.

Vesperdiensten
Woensdag 2 maart t/m 6 april 2022
Om 19.30 uur
Dorpskerk Bloemendaal