Vespers in de 40-dagentijd

Ook dit jaar willen we weer samen opgaan naar Pasen, door elke week samen een vesper te vieren. Van oudsher gaan in de kerk in deze periode bezinning en solidariteit hand in hand. Van oudsher is dit in de kerk een periode van bezinning.

Vespers
Dat vieren doen we elke week (vanaf Aswoensdag 26 februari) 5 weken lang (t/m woensdag 8 april) om 19.30 uur in de Dorpskerk. De vespers hebben een wezenlijk ander karakter dan de eredienst op zondag: eenvoud, stilte en bezinning staan centraal. Er is geen preek, maar een langere stilte. En er is mooie muziek.

Solidariteit
Bij de 40-dagentijd hoort ook het idee dat wat je overhoudt door te vasten, je geeft aan een goed doel, solidariteit. Ook dit jaar zal er na de vesper een mandje bij de uitgang staan. Het thema dit jaar is ‘Mensen van de weg’ – een van de oudste aanduidingen van de volgelingen van Jezus.