Van de predikant

Meelezen, Bijbelklas • Hoe vertel ik het mijn kinderen? • Tenslotte

Aan het begin van dit nieuwe kalenderjaar is het goed om nog even terug te blikken en al de mensen te bedanken die zich zo geweldig hebben ingezet om het Kerstfeest in volle glorie te kunnen vieren. Ik ben onder de indruk van de grote betrokkenheid in deze gemeente. Heel veel mensen zetten alles op alles om de goede voorwaarden te scheppen voor het Verhaal dat gaat. Dat belooft wat voor de komende tijd.

Veel dank ook voor alle hartelijke wensen die wij de afgelopen tijd uit de gemeente mochten ontvangen. Veel heil en zegen wensen wij u toe in het komend jaar! 

Meelezen op woensdag en maandelijkse Bijbelklas

Tot aan de Veertigdagentijd blijven wij de komende weken bezig met de verrassende verhalen uit het profetenboek Samuel. Het is opmerkelijk hoezeer de thematiek van deze verhalen raakt aan de vragen die ook in deze tijd zo nadrukkelijk aan de orde zijn. Je proeft aan al deze verhalen hoezeer ze doorleefd en vol zeggingskracht zijn. Het Meelezen op woensdag is een geweldig hulpmiddel om dichter bij de woorden van deze verhalen te komen. Op verzoek zullen we, naast het bijna wekelijkse middaguur, ook eenmaal in de maand een avond daarvoor inruimen. Die avondkring noemen we dan maar Bijbelklas, omdat we dan tegelijk ook wat tijd maken voor een meer algemene inleiding in Bijbelverhalen. Centrale vraag is: heeft de bijbel ons vandaag nog wat te vertellen? Het is wel zaak u voor deze avonden aan te melden bij het scribaat. Deze kring is met nadruk niet alleen voor gemeenteleden, maar voor iedereen die het Bijbelverhaal nog wel weer eens een kans wil geven. Gelovig of niet.

We beginnen eerst maar eens in het klein. Eerste avonden zijn op woensdag 16 januari en op woensdag 13 februari in de Vijverwegkerk om 20.00 uur. Ter voorbereiding zou u De Bijbel op de Zuidas kunnen lezen. Daarvan verscheen onlangs de vierde druk bij uitgeverij Prometheus, Amsterdam.

Hoe vertel ik het mijn kinderen?

Ook zien wij uit naar de eerste bijeenkomst voor jonge ouders op dinsdag 22 januari om 20.00 uur in de Vijverwegkerk. Thema van deze avond is: Hoe vertel ik het mijn kinderen? Op deze avond willen wij graag inventariseren wat wij als gemeente voor deze groep zouden kunnen betekenen. Meer info over deze avond kunt u verkrijgen bij Frans Kraan, ' 8795760, + frans.kraan@upcmail.nl.

Tenslotte

Tenslotte kijk ik met veel genoegen terug op de geanimeerde kennismakingsavonden in de verschillende wijken. De komende tijd staat vanzelfsprekend geheel in het teken van het voortzetten van de kennismaking. Mocht u een beroep op mij willen doen, schroom dan niet. Een goed begin van het nieuwe jaar wens ik u toe!

Ad van Nieuwpoort