Programma op weg naar Pasen jeugd

Na carnaval begint de 40-dagen-tijd. Dat zijn de weken die we aftellen naar het feest van Pasen toe. In de kerk zien we dit als een tijd van bezinning. Zoals in  het Bijbelverhaal het volk 40 jaren in de woestijn zwierf om zichzelf opnieuw te vinden, zo kun jij deze tijd ook gebruiken. Bijvoorbeeld door eens wat minder op je telefoon te zitten, minder snoep te eten of minder vlees. Of door weer eens wat vaker een echt boek te lezen. In de Katholieke Kerk noemen ze het niet voor niets de ´vastentijd´.

In de Dorpskerk gaan we de verhalen lezen over een profeet die de wereld een kritische spiegel voorhoudt. We zeggen allemaal wel dat het zo goed gaat, maar is dat ook zo? Hij laat elke keer zien dat er aan deze wereld nog veel kan worden verbeterd . Elke dag doet hij zijn profetenmantel aan om het verschil te gaan maken. Zo gaan wij ook de komende zondagen telkens de profetenmantel aan iemand in het bijzonder geven om het een beetje te oefenen.

 

Programma – op weg naar Pasen

10 maart t/m 7 april  van 10-11.15 uur
40 Dagentijd in de dienst

Elke zondag tijdens de kerkdienst draaien we het programma zoals hierboven

13 april om 16.00 uur 
Palmpasenkindermiddag
Palmpasenstokken maken en het palmpasenverhaal, het wordt een gezellige middag. Lees meer

14 april – van 10-11 uur
Palmzondag
We houden een heuse optocht met Palmpasenstokken en fanfare door het dorp naar bejaardencentrum De Rijp. Daar delen we onze palmpasenstokken uit aan de ouderen.

21 april van 10-11.15 uur
Paaszondag
Paasdienst in de kerk met optreden van het paaskoortje.

Jij kunt deze ´vastentijd´ ook gebruiken. Bijvoorbeeld door minder op je telefoon te zitten.