Op weg naar Pasen – vieren en bezinnen

Na Carnaval is op Aswoensdag 6 maart de 40-dagentijd gestart. Een periode van bezinning en solidariteit. We gaan op weg naar Pasen. Dat vieren we met diensten en activiteiten. Voor jong en oud. 

Elke woensdag van 6 maart t/m 10 april
Vespers in de 40-dagen tijd: kom ook naar deze avonddiensten om te bezinnen. Ook dit jaar willen we weer samen opgaan naar Pasen, door elke week samen een vesper te vieren. Van oudsher gaan in de kerk in deze periode bezinning en solidariteit hand in hand. Lees meer.

Groene kerk
40 duurzame dagen: de 40-dagentijd is een vastentijd. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, zoals je smartphone minder gebruiken of de auto vaker laten staan. Heel groen en duurzaam eigenlijk. Doet u mee? Lees meer. 

 

Het geheim van Pasen ligt dichter bij dan we denken

14 april
Palmpasen in de Dorpskerk: de dag ervoor is de Dorpskerk feestelijk geopend, vandaag vieren we er Palmpasen! De kinderen versieren stokken en gaan in optocht door het dorp. Lees meer. 

18 april
Sierlijke Kroon over Witte Donderdag: met ds. Ineke Clement staan we stil bij de voetwassing van Jezus. Lees meer.

18 t/m 20 april
Stille week: de stille week is de week voor Pasen. Met bijzondere vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Lees meer.

21 april:
Paasdienst in de Dorpskerk: feestelijke paasdienst over de wederopstanding van Jezus. Uiteraard met kinderkring en speciale ‘Pesach-hapjes’ na afloop. Lees meer. 

Voor de kinderen
Programma op weg naar Pasen: uitgebreid kinderprogramma tijdens de diensten en daarbuiten. Met palmpasenstokken en een paaskoortje. Lees meer.