Onze reactie op de Nashville Verklaring

Deze dagen wappert er een regenboogvlag in de kerktuin van de Bloemendaalse Dorpskerk. Daarmee neemt de Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen nadrukkelijk afstand van de zogenaamde Nasville Verklaring die deze week voor zoveel ophef zorgde.

"Deze verklaring druist regelrecht  in tegen wat wij als de kern zien van het Bijbelse Verhaal van bevrijding en liefde, namelijk dat elk mens is geroepen om te worden wie hij of zij is. Hopelijk ten overvloede willen we met deze vlag opnieuw laten weten dat bij ons werkelijk iedereen welkom is."