Kerstwensen

Lees alle mooie kerstwensen van Bloemendalers en anderen!

Zeeger Woudenberg
De Arkgemeenschap Haarlem wenst iedereen een vrolijke kerst met een huis en een tafel waar plek is voor alle mensen met alles wat ze te bieden hebben aan plezier, warmte en liefde.

Schrijfster Franca Treur
Ik wens voor 2019 wereldvrede, gezondheid voor iedereen, beter en sneller openbaar vervoer en een uitdehandlopende leesepidemie.

Philien Schouten, dirigent
Het zal niemand verbazen dat mijn kerstwens verband houdt met zin- gen en ademen. Met muziek roep je een andere wereld op en geef je de woorden bijzondere glans. Die extra dimensie vergt een lange adem, die wil ik een ieder meegeven voor het komende jaar.

Lalita de Goederen, scriba 
Mijn kerstwens is dat de drie koningen die samenkomen bij de kribbe een voorbeeld zullen zijn voor ons om vreedzaam samen te leven met mensen met verschillende culturen uit andere werelddelen.

Harry Dijkhuizen, voorzitter Radio Bloemendaal
Alle medewerkers van Radio Bloemendaal danken u voor de steun en reacties die wij het afgelopen jaar weer van u mochten ontvangen. Wij gaan er weer een goed jaar van proberen te maken en wensen u als lezer van het Maandbericht goede Kerst- dagen toe, vol bezinning en aandacht voor elkaar. Verder voor 2019 een gezond, veilig en vreedzaam jaar toegewenst.

Burgemeester Elbert Roest
Graag wens ik uw kerkgemeenschap gezegen- de kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar toe. Ik hoop dat u de kracht vindt om tevoor- schijn te komen als mens voor anderen of zoals Pater van Kilsdonk het ooit zei: ‘Iemand zo aanzien dat het beste in hem of haar naar boven komt’. Als we goed spreken over en tot anderen maken we met elkaar een betere kerkgemeen- schap, dorp en wereld.