Kerkdiensten in juni naar maximaal 30 bezoekers

Met het Corona-virus komen we in een nieuwe fase. In juni kunnen weer iets meer mensen aanwezig zijn bij de zondagse kerkdiensten, we gaan van 10 naar 30.


Aanmelden

Wilt u in de maand juni een keer een zondagse dienst bijwonen, wilt u zich dan uiterlijk dinsdag 2 juni per email aanmelden bij ons kerkelijk bureau, emailadres bureau@kerkpleinbloemendaal.nl. Heeft u geen email? Dan kunt u het kerkelijk bureau ook bellen.

 

Lees verder onder de foto

 

 • In de email graag:
 • Uw naam en u telefoonnummer
 • Namen van eventuele huisgenoot of huisgenoten die meekomen
 • Eventueel data waarop u niet op zondag kunt komen.
 • Plek voor u? 4 juni hoort u of en zo ja op welke zondag we een plek voor u hebben gereserveerd. Per kerkdienst is er ongeveer plek voor 20 bezoekers. Houd er rekening mee dat we helaas geen plek voor u hebben.
 • Op de donderdag voor de dienst waar u bij aanwezig bent, wordt u gebeld om te vragen naar uw gezondheid. Wij zijn verplicht dit te doen volgens de RIVM-richtlijnen. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen we u vragen niet naar de dienst te komen. Bij dit gesprek kunt u ook aangeven als u onverhoopt toch verhinderd bent.
 • De ouderen onder ons en degenen met een kwetsbare gezondheid, wijst de kerkenraad met enige nadruk op het advies van het RIVM dat “het voor 70-plussers verstandig kan zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven”.
 • In de diensten zal er geen gemeentezang zijn en geen fysieke collecte
 • Er is voorlopig nog geen kinderkring of crèche.

 

Gang van zaken op zondag:

 • Kom alstublieft op tijd: U wordt gevraagd om op tijd te komen, omdat het binnenkomen iets meer tijd zal nemen dan gebruikelijk en iedereen moet wennen aan de ongewone gang van zaken.
 • Bij de ingang van de kerk: buiten zal u door een lid van de kerkenraad nogmaals kort naar uw gezondheid gevraagd worden. Ook is daar een handontsmettingsmiddel.
 • Neem 1,5 meter in acht: u wordt verzocht, ter bescherming van elkaar, bij het wachten buiten steeds te letten op de afstand.
 • U wordt een voor een naar binnen geroepen. U wordt binnen een zitplaats aangewezen om dicht langs elkaar heen lopen te vermijden. Dus geen vrij plaatskeuze.
 • Jas: u kunt uw jas niet in de garderobe hangen, neem deze mee naar uw zitplaats.
 • Ga zitten bij een liturgie: alleen waar een liturgie ligt is een zitplaats. Indien twee of meer liturgieën direct naast elkaar liggen, zijn de plaatsen voor huisgenoten bedoeld.
 • Blijf zitten na de slotzegen: aan het slot, na de zegen, wordt u verzocht te blijven zitten tot het orgelspel is afgelopen. Daarna zal rij na rij gevraagd worden de kerk te verlaten.
 • Houd bij vertrek ook buiten de paden vrij: indien u na het naar buiten gaan nog met iemand wilt praten, stap dan even op het gras, zodat de paden vrij blijven voor wie wil doorlopen. Let ook dan op de 1,5 meter afstand!
 • Sanitaire voorzieningen: Wij raden u aan het gebruik van de toiletten achter in de kerk te vermijden.
 • Geen koffiedrinken: na de kerkdienst is er geen koffiedrinken (in een volgende fase zullen wij bezien of bij mooi weer in de tuin koffie gedronken kan worden).

 

Andere fysieke bijeenkomsten vinden ook in juni nog geen doorgang. Wel zal de kerk weer open zijn op woensdag en zaterdag van 12-14 voor een moment van bezinning of om een kaarsje te branden.