Interview filmmakers ‘Hier ben ik’

Op 11 mei vindt de release plaats van de film 'Hier ben ik', een film over onze kerkelijke gemeente, over Ad van Nieuwpoort en over een aantal gemeenteleden. De film wordt in heel Nederland uitgebracht en zal in onze omgeving te zien zijn in de Filmschuur in Haarlem. Zonder belerend te zijn deelt Ad van Nieuwpoort in deze bijzondere film de bezieling die hij in de oeroude Bijbelteksten vindt en onderzoekt hij hoe die ook nu nog betekenis kunnen hebben in ons o zo fragiele bestaan. In ‘Hier ben ik’ kijken we door de ogen van een aantal gemeenteleden mee, die worstelen met hun levens waarin ambitie en gejaagdheid de standaard zijn geworden. Zondags bezoeken zij onze kerk, waar Ad van Nieuwpoort hun een alternatief biedt door hen mee te nemen in zijn zoektocht naar de actuele betekenis van de oorspronkelijke Bijbelse verhalen voor mensen van nu. Verhalen waarin het steeds blijkt te gaan over de vraag: hoe word je weer mens?  De film is gemaakt door Sarah Vos en Sander Snoep. Sarah heeft Ad van Nieuwpoort alweer 6 jaar geleden in de kerk op de Zuidas voor het eerst ontmoet. Zij was zeer getroffen door zijn uitspraak midden in de financiële crisis: “We moeten ophouden de bankiers als de schuldigen aan te wijzen. Wij houden met zijn allen dit systeem in stand”. Sarah vertelt daar verder over: "Hij heeft een groot raakvlak met mijn visie op onze marktgerichte wereld, waar de empathie vaak ver te zoeken is. Toen ik hem voor het eerst opzocht raakten we niet uitgepraat. Ik begon zijn diensten te bezoeken en werd eigenlijk elke keer weer, tot nu aan toe, diep geraakt door zijn preken. Van Nieuwpoort raakt elke keer wel weer iets waar ik me op dat moment mee bezig houd en een houvast voor zoek, van de vluchtelingencrisis tot Trump. Maar ook op persoonlijk vlak. Ik hield me altijd ver van de Bijbel, onder meer door een niet-gelovige opvoeding. Maar Ad van Nieuwpoort gebruikt de Bijbel bewust niet als een ‘moraalleer of religieus pamfletje, een keurslijf van wat de kerk vindt. Hij bewerkt de Bijbelse verhalen om ons op onszelf te laten reflecteren en ons op een krachtige manier tot onze zwakke plek door te laten dringen. Ook om me heen merk ik dat er grote behoefte is aan duiding, noem het zingeving. Dat geldt ook voor de mede-regisseur, cameraman en editor, Sander Snoep, die iets later aan boord kwam en een titanenklus verricht heeft in de montagekamer waar we meer dan een jaar aan deze film gewerkt hebben." Het fascineerde Sarah en Sander tijdens het maken van de film, hoe relevant en actueel de verhalen zijn die uit zo’n oeroude bron komen. En hoezeer ze ons een spiegel kunnen voorhouden. Daarbij zijn de levens van de hoofdpersonen uit de film zo herkenbaar, dat je je gaat afvragen hoe kwetsbaar je eigen leven kan zijn, terwijl je denkt er zo goed grip op te hebben. Ad heeft hen de afgelopen vier jaar, waarin ze hem en enkele gemeenteleden met de camera hebben gevolgd, laten zien hoezeer we de absurditeit van alledag normaal zijn gaan vinden en dat levert in deze film een prachtig voorbeeld op van hoe we telkens weer moeten nadenken over wat er nou echt van belang is in het leven. Maken we onze eigen keuzes, of worden we steeds gestuurd door anderen, de samenleving, onze ouders, onze angsten? Van Nieuwpoort gaat het gevecht aan met nihilisme, onmenselijkheid en de ontspoorde samenleving door oeroude teksten uit de Bijbel te spiegelen aan de actualiteit. Sarah en Sander worden hierin - als niet-gelovigen - volledig meegenomen, omdat zijn betoog zich niet beroept op bewijzen en antwoorden, maar juist een filosofische vraag stelt. "Wij denken dat daar nu ook heel veel behoefte aan is." Ad heeft Sarah en Sander - na lang nadenken - ruim 4 jaar geleden toegang gegeven tot onze gemeente voor de documentaire ‘Hier Ben Ik’. Na een paar maanden begonnen een paar gemeenteleden, soms als vanzelf na de dienst, op hen af te komen met verhalen, die hen diep raakten. Ad preekte bijvoorbeeld over ‘Zij wiens naam wij nooit moeten vergeten’. Hij koppelde dat heel mooi aan hoe we in onze maatschappij zo snel mogelijk ‘ergens overheen moeten komen’. Iets dat in werkelijkheid vaak niet zomaar lukt. Hun hoofdpersonen zijn bereid geweest om Sarah en Sander toe te laten tot hun kwetsbaarste punt. Dankzij het vertrouwen van al die hoofdpersonen is 'Hier ben ik' een ode aan het menselijke bestaan in al zijn facetten geworden. Waarbij Ad via de oeroude Bijbelteksten aan de kijker een actueel en relevant handvat aanreikt om ons te laten nadenken over hoe we ons tot elkaar en ons leven verhouden. Naar première - Naar bioscoopagenda - Naar trailer