Diaconie: Noodhulp Oost-Congo

In de media is er niet zoveel aandacht aan besteed, maar in het oosten van Congo zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. Zij zijn gevlucht voor de gevechten tussen de rebellenbeweging en het Congolese leger. Veel van deze mensen hebben alles achter zich moeten laten: hun vertrouwde omgeving, huis en persoonlijke spullen. Zij hebben hun toevlucht gezocht in vluchtelingenkampen in het oosten van Congo, evenals in de buurlanden Uganda en Rwanda. Kerk in Actie wil deze slachtoffers bijstaan via lokale partnerorganisaties. De hulp is gericht op het voorzien in de eerste levensbehoeften en het bieden van traumaverwerking in de vluchtelingen­kampen. Voor deze hulp is geld nodig en daarom vroeg Kerk in Actie in december jl. dringend om een gift ten behoeve van deze noodhulp. De diaconie heeft daarop een bedrag beschikbaar gesteld.

namens de diaconie,
Piet van Wijngaarden