Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat

Het bestuur van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat bedankt de diaconie van onze gemeente heel hartelijk voor de gift die zij in 2012 heeft ontvangen.

Uit de toegezonden brief komt het volgende citaat:

“Als DCG laten we ons inspireren door de boodschap die Jezus ons gegeven heeft: voor God is elk mens belangrijk!

Vanuit die gedachte bieden we, aan iedereen die dit vraagt, met een groot aantal vrijwilligers in de Haarlemse koepelgevangenis hulp, troost, een luisterend oor en vieren we wekelijks de eredienst.

Dit betekent voor de gedetineerden vaak veel.

Dankzij uw hulp kunnen we dit werk voortzetten.

Nogmaals onze hartelijke dank dus!”