Kerkdiensten met bezoekers!

 

Wat fijn om goed nieuws over versoepelingen van de coronamaatregelen te kunnen melden! Er mogen weer 50 aanwezigen (inclusief kinderen) en medewerkers zijn in de kerkdienst! U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag 12 uur bij het kerkelijk bureau, bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of telefoon: 023-524 19 13.

We kunnen ook weer een beetje zingen: het slotlied mag zachtjes meegezongen worden. Na de dienst kunnen we, bij droog weer, met wat aanpassingen buiten koffiedrinken!

Kringen en vergaderingen zijn ook weer mogelijk in het kerkelijk centrum, volgens het protocol: niet rondlopen en geen gebruik van garderobe en sanitaire voorzieningen. Vanwege de grootte van de zaal met maximaal 16 personen.

Carolien Oosterhof – ouderling coronamaatregelen

Koffie na de dienst in de kerktuin

  • Het kerkelijk bureau wordt op woensdag en donderdag bemand van 10.00-12.00 uur.  Aanmeldingen voor de diensten kunnen tot en met donderdags 12.00 uur voorafgaande aan de dienst. 
  • De Kerk is open op woensdag en zaterdag van 12.00 – 14.00 uur voor het branden van een kaarsje, een moment van bezinning of een gesprekje. Uiteraard met inachtneming van alle maatregelen.
  • Houd de nieuwsbrief, website en de afkondigingen dus in de gaten om op de hoogte te zijn van alle coronamaatregelen.