Collecteren

Aan iedereen die nog muntgeld inzet om de gaven te geven willen we vriendelijk maar ook met nadruk vragen om over te stappen op collectebonnen. Muntgeld is namelijk niet meer in te wisselen bij de bank. Collectebonnen van 1 2 en 5 euro zijn te koop of te bestellen bij het Kerkelijk Bureau.

Wat zijn we blij dat we weer een goede bezetting hebben in de kerk en dat is ook te zien aan het collectegeld dat binnenkomt. Al heel veel mensen maken gebruik van de handige GIVT-app. Voor wie dat nog niet doet willen we dat toch aanraden. Het instellen en gebruiken is heel eenvoudig.

 

Hoe kunt u collectebonnen bestellen:
U belt, mailt of komt langs tijdens de openingstijden op het kerkelijk bureau en geeft door welke bonnen u zou willen ontvangen. De vellen bestaan uit 20 zegels.
Een vel met coupons van 1 euro kost € 20,00
Een vel met coupons van 2 euro kost € 40,00
Een vel met coupons van 5 euro kost € 100,00
U maakt het totaalbedrag van de bestelde coupons* over op rekeningnummer NL74 RABO 0373 7165 40 t.n.v. Prot. gemeente te Bloemendaal en Overveen, onder vermelding van “collectebonnen”.

 

*Per 1 januari 2021 is er een aanpassing doorgevoerd in de giftenaftrek. Het artikel wat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting regelt wordt zo aangepast dat bevoordeling of bijdrage in contant geld niet als gift wordt toegestaan. Met deze bepaling verdwijnt de aftrek voor alle contante betalingen aan ANBI-instellingen waaronder deurcollectes en collectebonnen. Een afgegeven kwitantie zal dus niet meer voldoen en hierdoor blijven alleen nog betalingen die via een bankrekening traceerbaar zijn aftrekbaar.