Collecteren

 

 

Met ingang van zondag 7 november zullen de gaven ook weer fysiek worden ingezameld. Vanwege de besmettelijkheid zullen we niet langer inzamelen door collectezakken in de banken door te geven.

Het blijft voorlopig bij een uitgangscollecte met open mandjes met GIVT-zender, apart voor Diaconie en Kerk. Muntgeld is niet meer in te wisselen bij de bank; daarom vragen we u om collectebonnen of papiergeld te doneren’. Collectebonnen van 1 2 en 5 euro zijn te koop of te bestellen bij het Kerkelijk Bureau.

Hoe kunt u collectebonnen bestellen:
U belt, mailt of komt langs tijdens de openingstijden op het kerkelijk bureau en geeft door welke bonnen u zou willen ontvangen. De vellen bestaan uit 20 zegels.
Een vel met coupons van 1 euro kost € 20,00
Een vel met coupons van 2 euro kost € 40,00
Een vel met coupons van 5 euro kost € 100,00
U maakt het totaalbedrag van de bestelde coupons* over op rekeningnummer NL74 RABO 0373 7165 40 t.n.v. Prot. gemeente te Bloemendaal en Overveen, onder vermelding van “collectebonnen”.

 

*Per 1 januari 2021 is er een aanpassing doorgevoerd in de giftenaftrek. Het artikel wat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting regelt wordt zo aangepast dat bevoordeling of bijdrage in contant geld niet als gift wordt toegestaan. Met deze bepaling verdwijnt de aftrek voor alle contante betalingen aan ANBI-instellingen waaronder deurcollectes en collectebonnen. Een afgegeven kwitantie zal dus niet meer voldoen en hierdoor blijven alleen nog betalingen die via een bankrekening traceerbaar zijn aftrekbaar.