Bij de kerkdiensten

Kinderen in de Kerk Ook kinderen zijn natuurlijk hartstikke welkom bij ons in de dienst. We hebben voor hen een (deels) apart en leuk programma op zondag tijdens de dienst, de kinderkring.

Kinderkring (4-12 jaar): De kinderen beginnen gewoon in de reguliere kerkdienst. Kort na aanvang van de dienst gaan ze dan naar de kinderkring. Daar behandelen we vaak hetzelfde onderwep als in de gewone kerkdienst, maar dan in voor kinderen begrijpelijke taal. Met de thema's uit de verhalen gaan we vervolgens aan de slag met allerlei activiteiten, zoals een spel of knutselen. Uiteraard houden we rekening met de leeftijdsopbouw van de groep. Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk. Crèche (0-4 jaar): Voor de allerjongsten is er oppas tijdens de dienst in een aparte ruimte met speelgoed en verzorgingsproducten. Vanaf ongeveer 9:50 uur is de crècheleiding aanwezig. Contactpersoon: Frans Kraan, 06 1448 4682, fagkraan@gmail.com

Autodienst voor de kerkdiensten Kunt u zelf niet naar de kerkdienst komen? Dan kunt u gebruikmaken van de autodienst. Hiervoor zijn er drie contactpersonen:

  • Je woont in het Oosterduinkwartier : mw. E. van Bochoven-Harssema,023 524 0273, bochoven@tele2.nl
  • Je woont ten noorden van het gemeentehuis van Bloemendaal: Adri Olthoff, 023 525 0418
  • Je woont ten zuiden van het gemeentehuis van Bloemendaal: Roel Korstjens, 023 526 2075
Het verhaal van zondag al op woensdag Elke woensdag voorafgaand aan kerkdienst op zondag is er 'Het verhaal van zondag al op woensdag'. We lezen de tekst lezen die de zondag erop aan de orde is. We wisselen gedachten uit over die tekst. Wat staat er? Wat roept de tekst bij je op? Een mooie gelegenheid om met elkaar op te trekken naar de zondag en samen te bepalen waar het in de gemeente om zou moeten gaan. Ook als u er nog niet eerder was, bent u van harte welkom. Informatie: Tijd: 14.00-15.00 uur Locatie: Nieuw Kerkelijk Centrum (NKC) Aan- of afmelden is niet nodig.