Actie “beltegoed” voor jeugdinrichting Teylingereind

In forensisch centrum Teylingereind (justitiële jeugdinrichting in Sassenheim) mag je geen mobiele telefoon hebben. Je mag wel bellen met mensen van buiten. Bellen is alleen niet gratis. 

We laten ze toch niet zitten?

In deze 40 dagentijd is daarom besloten om de circa 100 jongeren die in deze jeugdinrichting verblijven een beltegoed te geven, zodat zij met Pasen naar hun familie en/of vrienden kunnen bellen. Voor € 3,– kan een half uur gebeld worden. Ons doel is om met onze gemeente € 300,– in te zamelen, zodat elke jongere met Pasen even contact kan hebben met het thuisfront.
Doe mee en stort uw bijdrage voor dit project op de rekeningnummer
NL 75 ABNA 0576 1736 81 t.n.v. diaconie Prot. gem. Bloemendaal en Overveen o.v.v.” beltegoed”.