Ondersteun Ethiopiërs bij rampenpreventie en het tegengaan van honger en kindersterfte. Uw bijdrage is van levensbelang en maakt het verschil!
 • 1 voedselpakket voor 1 persoon voor 1 maand (15 kilo mais, 1,5 kilo bonen en 0,45 liter plantaardige olie) kost 10,50 euro.
 • 1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente kost 24 euro.
 • 1 geit kost 40 euro.
 • 1 bijenkorf kost 70 euro.
 • 1 ezel kost 120 euro.
 • 1 plastic watertank van maar liefst 2.000 liter kost 240 euro.
 • 1 training voor rampenpreventie kost 500 euro.
De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus is één van de projectpartners van Kerk in Actie binnen het thema Op zoek naar veiligheid, waar onze kerk zich voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/ethiopië. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL75ABNA0576173681 o.v.v. thema Op zoek naar veiligheid, Ethiopië. Wat voor activiteiten worden opgezet om mensen weerbaarder te maken?  -           Het geven van trainingen in rampenpreventie, zodat mensen de risico’s kennen en weten welke maatregelen ze kunnen nemen. -           Een risicoanalyse maken en samen met het dorp een actieplan opstellen. -           Het opzetten van dorps comités, die leiding nemen in geval van nood. -           Het bouwen van verbeterde afwateringssystemen. -           Het opzetten waarschuwingssystemen. -           Het bouwen wateropslagplaatsen. -           Het verstrekken van zaaigoed aan boeren dat beter bestand is tegen droogte. -           Het  geven van een geit om mee te fokken en te verkopen in tijden van nood. De noodhulp bestaat uit :
 • Voedselhulp aan 14.160 mensen (granen, bonen, peulvruchten en olie)
 • Voedingssupplementen voor 7.663 kinderen en 2.500 zwangere vrouwen
 • Drinkwater voor 750 gezinnen
 • Veevoer en water voor het vee van 5.841 huishoudens
 • Nieuwe verbeterde zaden voor 2.506 huishoudens
 • Kleinvee voor 500 gezinnen met alleenstaande moeders